Lokalhistorisk Arkiv Holsted

Om Arkivet


Lokalarkivet for Holsted kommune blev oprettet

pr. 1. januar 1972 som en selvejende institution.

I 1992 fik arkivet, for at opnå en bedre økonomi,

status som filial af Egnsmuseet på Sønderskov.

Arbejdsområdet er Holsted og Føvling sogne i

Holsted kommune.


På kontoret sider 7 medarbejdere og arbejder 

med opgaver indenfor hver deres felt.

Ydermere er der en arbejdsgruppe på 4 der

hjælper til med at indhente materialer rundt om

 i de to sogne som arkivet dækker.


Arkivets opgave

Arkivets opgave er- foruden at indsamle, registrere og bevare arkivalier

der kan fortælle om egnens historie- også at formidle det indsamlede materiale.

Det gøres bl.a. ved, at man holder foredrag, viser film og lysbilleder og ved udgivelse af bøger mv.

Bogudgivelser foretages af det til formålet oprettede forlag-" Forlaget af 1984".

Der er endnu enkelte bøger til salg.
Afleveringer

Arkivet modtager arkivalier som gave eller som depot.

Deponering vil særlig være aktuelt for eksisterende foreninger, der kan hjemlåne

deres arkivalier. Ellers benyttes arkivalierne på stedet under arkivets opsyn/ansvar.

De af Folketinget fastsatte regler for tilgængelighed er også gældende for Lokalarkivet.

Arkivalier om personers økonomiske forhold er f.eks. først tilgængelige efter 80 år.

Disse regler kan giveren ændre efter eget ønske


Arkivets medarbejdere er pålagt tavshedspligt!Besøg Arkivet!

Medarbejderne står til rådighed med råd og vejledning.

Der kan i begrænset omfang og mod betaling leveres kopier af arkivakier.

Hvis du ikke kan komme i vores åbningstid, er det muligt at træffe en aftale 

med arkivlederen om besøg på et andet tidspunkt.
Så åbner vi igen på Arkivet onsdag den 19/1-2022

Husk coronapas og mundbind 😀😀